Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ
Giới thiệu chung về Ban Dân tộc

Tên

BAN DÂN TỘC TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ liên hệ

Tổ 03 - Phường Minh Tân - Thành phố Yên Bái

Điện thoại

0216.3 852 214

Fax

0216.3 852 214

Email

 Bandantoc@yenbai.gov.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h