Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Trần Xuân Thuỷ

 Trưởng Ban

02163.852.766

2

Ông Vàng A Rùa

 Phó trưởng Ban

02163.861.789

3

Ông Đỗ Quang Vịnh

Phó trưởng Ban

02163.864.545


II – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng Ban

 

02163.852.214

 

Hồ Mạnh Khoa

Chánh Văn phòng

0912.565.466

2

Phòng Nghiệp vụ

 

02163.852.629

 

 Dương Quang Hưng

Trưởng phòng

0914.386.486

3

 Phòng Chính sách, Tuyên truyền

 

02163.852.121

 

 Đỗ Ngọc Đức

Trưởng phòng

0913.924.329

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h