Tin Hoạt động >> Chính trị

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và Ban Dân tộc Giai đoạn 2017 - 2021

01/12/2017 08:52:49 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Kế hoạch công tác giữa 2 cơ quan, ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại Ban Dân tộc tỉnh đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh với Ban Dân tộc giai đoạn 2013 - 2017 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2021. Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp đã đạt được như: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các chính sách dân tộc được tăng cường, truyền tải kịp thời đến đồng bào dân tộc thiểu số; đã động viên đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phấn đấu vươn lên, chung sức xây dựng nông thôn mới, từng bước thoát nghèo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc phối hợp triển khai thực hiện công tác dân tộc,  các chương trình, dự án, chính sách dân tộc một cách kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả. Công tác phối hợp đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan giai đoạn 2017 - 2021. Thống nhất 6 nội dung phối hợp và nguyên tắc, trách nhiệm của từng cơ quan, trong đó chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Tăng cường trao đổi thông tin về công tác tuyên truyền vận đồng và thực hiện công tác dân tộc, phối hợp lựa chọn tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc và khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Giàng A Câu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã đánh giá cao kết quả công tác phối hợp của 2 cơ quan giai đoạn 2013 - 2017. Trong giai đoạn 2017 - 2021 công tác phối hợp giữa 2 cơ quan tiếp tục được duy trì, xây dựng kế hoạch chi tiết, sát thực phù hợp theo từng giai đoạn để thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được ký kết, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết, củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của hai cơ quan hàng năm./.

Phương Lan

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h