Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

30/01/2018 03:41:53 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Chương trình công tác ngày 24/01/2018, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh,  Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tới dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Trưởng, Phó phòng Dân tộc các huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND Thị xã Nghĩa Lộ cùng toàn thể lãnh đạo và công chức Ban Dân tộc tỉnh.

Năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các văn bản chỉ đạo về xây dựng các đề án, chính sách mới đầu tư, hỗ trợ đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số, đồng thời tiếp tục rà soát các chính sách đang thực hiện trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chính sách như: Chương trình 135; Chính sách cho người có uy tín đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/QĐ-TTg và Quyết định số 56/QĐ-TTg; Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS theo Quyết định 498/QĐ-TTg; Chính sách cấp thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số và một số chính sách dân tộc khác triển khai hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Xây dựng công tác thanh tra, kiểm tra tại các huyện, thị xã để kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, phối hợp giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt các Chương trình phối hợp với một số sở ngành đã ký kết ... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đánh giá kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, tại Hội nghị Trưởng ban Dân tộc đã tặng Danh hiệu Lao động tiên tiên cho 05 tập thể và 25 cá nhân; tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017; Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước xuyên suốt cả năm 2018 và tổ chức ký kết giao ước thi đua trong hệ thống của ngành;

Đồng chí Giàng A Câu - Trưởng Ban Dân tộc trao tặng Danh hiệu cho các tập thể và cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả mà Ban Dân tộc đã đạt được trong năm 2017, đồng thời đồng chí chỉ đạo Ban Dân tộc tiếp tục tăng cường công tác tham mưu với UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai thực hiện tốt Nghị định 05/2011/NĐ-CP; Chỉ thị 28/CT-TW; Quyết định 449/QĐ-TTg và các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo sự chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành Trung ương. Tiếp tục rà soát để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Dân tộc điều chỉnh, bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách dân tộc sau khi thực hiện sáp nhập tổ dân phố, thôn, bản tại Thị xã Nghĩa Lộ và Huyện Trấn Yên; đặc biệt trú trọng phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, tranh thủ đội ngũ người có uy tín để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nướ và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách mới đến với vùng đồng bào dân tộc, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác dân tộc; người có uy tín... tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình đời sống, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc để tìm giải pháp tham mưu với Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ổn định an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020./. 

Phương Lan

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h