Văn bản điều hành

Đề nghị ban hành kế hoach thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hô nhân cận huyết thống năm 2020.
Số ký hiệu 15/TTr-BDT
Nội dung

/PublishingImages/ttr15bdtsigned.pdf

Loại văn bản Tờ trình
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực
Người ký Trần Xuân Thuỷ
Ngày ban hành 23/03/2020
Tệp đính kèm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h