Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại huyện Lục Yên

16/08/2018 09:23:06 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, trong 02 ngày 19 và 20/6/2018 Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái do đồng chí Nông Thị Kim Cúc, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Ban đã đến kiểm tra, nắm tình hình thực tế vùng đồng bào dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc tại cơ sở xã Phúc Lợi, xã Tô Mậu và xã Minh Tiến, huyện Lục Yên. Cùng đi với Đoàn có đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện.

Lục Yên là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh, có 23 xã và 01 thị trấn, trong đó có 15 xã khu vực III và 15 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc 08 xã khu vực II. Dân số toàn huyện là 116.623 người với 23 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 83,15% (dân tộc Tày 53,73%; Dao 18,34%; Nùng 10,54%; Kinh 16,85% còn lại là các dân tộc khác).

Năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được đầu tư trên địa bàn huyện đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện như:

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn có 52 công trình, trong đó có 23 công trình thuộc các xã ĐBKK, tổng mức đầu tư 22.162 triệu đồng; 29 công trình thuộc các thôn, bản ĐBKK xã khu vực II, tổng mức đầu tư 9.649,7 triệu đồng. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2017 đã thực hiện 100% KH là 4.554 triệu đồng, năm 2018 chưa giao vốn.

Dự án định canh định cư tập trung thôn Nà Hoả, xã Tô Mậu tổng mức đầu tư 11.276,967 triệu đồng.

Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, năm 2017 có 280 người được bình chọn, các chính sách đã được thực hiện theo quy định với tổng kinh phí 223,2 triệu đồng; 06 tháng đầu năm 2018 đã rà soát, lập danh sách đề nghị UBND tỉnh phê duyệt là 277 người có uy tín.

Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg: năm 2017, tổng số đối tượng được hỗ trợ là 27.422 người, kinh phí 2.670,3 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2018 đã rà soát, tổng hợp danh sách 25.544 người, nhu cầu kinh phí là 2.496,6 triệu đồng.

Chính sách vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định 54/QĐ-TTg: năm 2017 đã thu hồi vốn vay của các hộ đến hạn trả nợ được 107,7 triệu đồng, tổng số dư nợ là 1.044 hộ/8.342 triệu đồng. 5 tháng đầu năm 2018 đã thu hồi vốn vay của các hộ đến hạn trả nợ được 145.230.685 đồng, tổng số dư nợ là 1.024 hộ/8.181 triệu đồng.

Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS theo Quyết định 59/QĐ-TTg: năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đã cấp phát 120.407 tờ báo các loại cho đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Kiểm tra máy nông cụ thuộc chính sách Hỗ trợ phát triển sản xuất

Làm việc, tiếp xúc, trao đổi với đại diện diện Đảng ủy, HĐND, UBND 03 xã và kiểm tra, nắm tình hình đời sống, sản xuất, các chính sách dân tộc tại một số hộ dân, bà con nhân dân đều vui vẻ, phấn khởi, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Thông qua các chương trình, dự án, chính sách dân tộc và chính sách an sinh xã hội khác, giúp nhân dân từng bước xóa đói, giảm nghèo, cùng cả nước xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, một số xã vùng ven Hồ thuỷ điện Thác Bà chỉ sản xuất được một vụ lúa do vào mùa mưa bị ngập nên không thể canh tác; một số tuyến đường giao thông đi đến các thôn, bản ở xa trung tâm xã chưa được đầu tư, hỗ trợ; nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của nhà nước còn hạn chế, định mức thấp, cấp chưa kịp thời với mùa vụ; một số công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư, xây dựng đã xuống cấp chưa được sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng; chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 59/QĐ-TTg hiệu quả chưa cao, một số nơi do địa bàn rộng, đi lại khó khăn nên việc cấp phát đến đối tượng được thụ hưởng thường chậm.

Kiểm tra chính sách vay vốn PTSX

Tại buổi làm việc với lãnh đạo các xã đoàn công tác đến kiểm tra thực tế, đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó trưởng Ban Dân tộc đề nghị Đảng ủy, chính quyền 03 xã cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được trong những năm qua, đoàn kết, thống nhất khắc phục những khó khăn, làm tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương, nắm chắc diễn biến tình hình vùng đồng bào dân tộc, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các chính sách dân tộc của Nhà nước, của tỉnh đến với người dân, đồng thời kiểm tra, rà soát lại và nghiêm túc thực hiện các tồn tại đoàn công tác đã chỉ ra như: quản lý, khai thác sử dụng các công trình sau đầu tư để công trình phát huy hiệu quả và sử dụng lâu dài; việc cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp chí cho các đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 59/QĐ-TTg cần kịp thời hơn…

Kiểm tra chính sách cấp không một số loại báo, tạp chí

Sau khi đi kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại cơ sở xã, thôn và thăm hỏi một số hộ dân, làm việc, trao đổi với lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Phó trưởng ban Dân tộc nhận định: Các chính sách dân tộc, an sinh xã hội của Nhà nước và của tỉnh đều được triển khai thực hiện đầy đủ đến cơ sở và người dân, cơ bản đã phát huy hiệu quả, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên tại một số nơi đoàn đến kiểm tra đời sống vật chất và tinh thần của người dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn; trình độ nhận thức, tập quán canh tác còn hạn chế, kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân còn thiếu, một số hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND huyện Lục Yên cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền, đoàn thể các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân tự giác chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; ưu tiên dành nguồn vốn hợp lý để thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường quản lý nhà nước về công tác dân tộc, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở không để trở thành điểm nóng, phức tạp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Đỗ Nam

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h