Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Hội nghị thống nhất đưa hương ước vào áp dụng và ký cam kết không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống tại các thôn thực hiện Mô hình thí điểm “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” xã Lâm Giang, huyện Văn Yên

27/08/2018 03:09:15 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” năm 2018. Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang tổ chức 07 Hội nghị thống nhất đưa hương ước vào áp dụng và ký cam kết không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống đối với các hộ gia đình tại 07 thôn xã Lâm Giang, huyện Văn Yên với tổng số hơn 800 đại biểu tham dự.

Tại mỗi Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang - Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện Mô hình thí điểm - đã thông qua bản dự thảo hương ước gồm các nội dung: Mỗi người dân và các hộ gia đình tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao đời sống, văn hóa. Đoàn kết và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương; hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; không lấn chiếm đất đai; không lôi kéo truyền đạo trái phép; không gây mất an ninh trật tự; không tảo hôn và không kết hôn cận huyết thống; không phân biệt đối xử trọng nam, khinh nữ, không thả giông gia súc; giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy; không chặt phá rừng, phát nương trái phép, không chứa chấp, tham gia các tệ nạn xã hội... bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tôn trọng và thực hiện tốt quyền trẻ em; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ cùng nhau xây dựng gia đình văn hóa; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ các công trình công cộng, thực hiện tốt các quy ước, hương ước của địa phương. Trong đó nêu bật lên nội dung vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt Luật Hôn nhân và gia đình, không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống: Không tảo hôn (không lấy vợ, lấy chồng trước độ tuổi quy định): Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình quy định nam nữ kết hôn phải đủ tuổi quy định: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên và được xác định theo ngày tháng năm sinh mới được kết hôn để bảo đảm sự phát triển giống nòi, bảo đảm cho các bên nam, nữ có đủ điều kiện về sức khoẻ và khả năng chăm lo cuộc sống gia đình; Không kết hôn cận huyết thống (giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời): Điều 3 Luật Hôn nhân gia đình quy định những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau; những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

Sau khi thảo luận, 100% ý kiến đại diện các hộ gia đình tham dự Hội nghị nhất trí nội dung bản dự thảo, thống nhất đưa hương ước vào áp dụng và tiến hành ký cam kết “không kết hôn hoặc tổ chức kết hôn cho con, cháu khi chưa đủ tuổi quy định (tảo hôn); không kết hôn với những người trong phạm vi ba đời (hôn nhân cận huyết thống. Nghiêm chỉnh thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình. Nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi hình thức xử lý kỷ luật, cụ thể: Bị khiển khách phê bình công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; Không được xét danh hiệu Gia đình văn hóa và chấp hành mọi hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Bản hương ước thể hiện ý chí của toàn thể nhân dân trong thôn, quyết tâm phấn đấu thực hiện để tiến tới đẩy lùi và xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở địa phương, góp phần giữ gìn và phát huy các thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức, phong tục tập quán tốt đẹp, đoàn kết, thống nhất giúp đỡ nhau trong cuộc sống cùng xây dựng quê hương giàu đẹp ./.

Một số hoạt động nhân dân ký cam kết thực hiện tại các thôn

 

Phương Lan

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h