Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 tại huyện Mù Cang Chải

13/09/2018 11:02:04 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 15/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Từ ngày 25/8 đến ngày 01/9/2018, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn huyện.  

 Tại Hội nghị, các đại biểu người có uy tín đã được nghe các Báo cáo viên là lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, báo cáo viên Công an tỉnh, báo cáo viên của huyện Mù Cang Chải thông tin, chia sẻ 05 chuyên đề về: Chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương đang thực hiện trên địa bàn; Công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo. Vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Một số chính sách của tỉnh đối với dân tộc thiểu số và vùng dân tộc thiểu số miền núi; Tình hình an ninh chính trị thế giới, trong nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay; Tình hình phát triển kinh tế xã hội và những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị

Thực tế hiện nay đội ngũ người có uy tín đang tích cực cùng với chính quyền, các đoàn thể địa phương tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” một cách có hiệu quả nhằm vận động xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, không di cư tự do, không tái trồng cây thuốc phiện, không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đặc biệt là âm mưu tuyên truyền kích động đồng bào truyền đạo trái pháp luật. Đồng thời, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng thấy rõ hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình. Từ đó, tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt của mình trong các phong trào tại địa phương, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chính sách dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng và  những biện pháp, cách làm của mình để thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng; đồng thời cũng như đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến vùng đồng bào dân tộc.

Hội nghị tập huấn có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho người có uy tín, cung cấp thông tin kịp thời  để đảm bảo cho công tác tuyên truyền vận động ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

Một số hình ảnh các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị tập huấn

 

Đỗ Nam

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h