Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và triển khai Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại Tỉnh Yên Bái.

21/11/2018 02:35:19 Xem cỡ chữ Google

Trong 02 ngày 15, 16/11/2018, tại thành phố Yên Bái, Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho 120 đại biểu là Người có uy tín của 03 tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Yên Bái. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc; đồng chủ trì Hội nghị đồng Chí Nông Thị Kim Cúc - Phó trưởng Ban, phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái, tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ. Đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia lớp tập huấn, được phổ biến cung cấp thông tin nội dung 03 chuyền chuyên đề: Tổng quan về Người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực trạng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong đồng bào dân tộc thiểu số và định hướng công tác tuyên truyền vận động quần chúng trong điều kiện hiện nay. Tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 Các đại biểu đã được cung cấp thông tin về vị trí, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình hiện nay và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc “Phát huy vai trò Người có uy tín tiêu biểu” trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng và một số vấn đề liên quan trong công tác an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua người có uy tín như: Kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật, tích cực tố giác tội phạm; các tệ nạn xã hội; không di cư tự do; không tái trồng cây thuốc phiện; không truyền đạo trái pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; cải tạo tập tục lạc hậu trong ma chay, cưới xin... để góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vận động quần chúng nhân dân trong thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước và một số chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua nhiều tấm gương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, là tấm gương cho con cháu trong dòng họ noi theo và được các cấp tuyên dương, khen thưởng. 

Đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Ngoài ra tại lớp tập huấn, các đại biểu đã giao lưu, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm về phương pháp, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa phương trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các chính sách dân tộc ở địa phương, tích cực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, vận động các cháu đến trường; không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; không mắc các tệ nạn xã hội; vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông... góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tuyên truyền, vận động đồng bào và thống nhất đề xuất, kiến nghị với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành Trung ương: Xây dựng Đề án về chính sách bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số; Hàng năm đề nghị Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh quan tâm cấp kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín. Các đại biểu cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã có chế độ, chính sách đối với đội ngũ người có uy tín.

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của 03 Ban Dân tộc; các báo cáo viên đã truyền đạt những kiến thức bổ ích cho người có uy tín, đồng thời ghi nhận vai trò, trách nhiệm, các kết quả của Người có uy tín và những ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị, Vụ Dân tộc thiểu số sẽ báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc xem xét. Đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần, trách nhiệm và làm tốt nhiệm vụ của mình đó là: Tiếp tục vận động gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc; Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được nhân dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng và làm theo, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ở địa phương./. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc thiểu số tặng quà cho Người có uy tín     tại Hội nghị.

Một số hoạt động của Hội nghị.

 

 

 

 

 

 

Phương Lan

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h