Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

24/01/2019 09:44:42 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Chương trình công tác, chiều ngày 22/01/2019, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tới dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh; toàn thể lãnh đạo và cán bộ công chức Ban Dân tộc trong toàn hệ thống làm công tác Dân tộc tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018 Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về xây dựng các đề án, chính sách mới đầu tư, hỗ trợ đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số, đồng thời tiếp tục rà soát các chính sách đang thực hiện trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chính sách như: Chương trình 135; Chính sách đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS theo Quyết định 498/QĐ-TT và phối hợp thực hiện một số chính sách dân tộc khác triển khai hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Xây dựng công tác thanh tra, kiểm tra tại các huyện, thị xã để kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, phối hợp giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt các Chương trình phối hợp với một số sở ngành đã ký kết ... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả kết quả đã đạt được trong việc thực hiện công tác dân tộc năm 2018, đồng thời đồng chí chỉ đạo Ban Dân tộc tiếp tục tăng cường công tác tham mưu với UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai thực hiện tốt Nghị định 05/2011/NĐ-CP; Chỉ thị 28/CT-TW; Quyết định 449/QĐ-TTg; Chương trình 135; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Chính sách đặc thù hỗ trợ vùng đồng bào DTTS theo Quyết định 2081/QĐ-TTg; Đề án hỗ trợ dân tộc ít người theo Quyết định 2086/QĐ-TTg... và các chính sách khác đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo sự chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành Trung ương. Tiếp tục rà soát để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Dân tộc điều chỉnh, bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách dân tộc sau khi thực hiện sáp nhập tổ dân phố, thôn, bản tại các huyện và Thị xã Nghĩa Lộ; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, tranh thủ đội ngũ người có uy tín để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách mới đến với vùng đồng bào dân tộc, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín; đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở, đặc biệt trong năm 2019 xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham mưu cho TỈnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình đời sống, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc để tìm giải pháp tham mưu với Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Một số đề xuất, kiến nghị của Ban Dân tộc đối với tỉnh UBND tỉnh sẽ xem xét để thống nhất và có ý kiến chỉ đạo đối với từng nội dung cụ thể, mong rằng công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đạt được những kết quả quan trọng, đồng bào các dân tộc đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, giữ gìn ổn định an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc.

Trước đó, sáng ngày 22/01/2019 Tại Hội nghị tổng kết nội bộ của Ban Dân tộc, đã đánh giá kết quả thành tích đạt được trong công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, tại Hội nghị đã biểu dương, tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 03 tập thể và 22 cá nhân; tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước xuyên suốt cả năm 2019 và tổ chức ký kết giao ước thi đua./.

Đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó trưởng Ban phụ trách trao Danh hiệu Tập thể Lao động tiến  

                                                                                                                                                 Phương Lan 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h