Tin Hoạt động >> Chính trị

CTTĐT - Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Yên Bái đề nghị triển khai thực hiện chính sách theo Quyết định số 2086/QĐ- TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiếu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giảm nghèo bền vững đối với các dân tộc rất ít người.

14/05/2019 09:50:05 Xem cỡ chữ Google
Phụ nữ dân tộc Dao xã Tân Phượng, huyện Lục Yên sơ chế ngô hè (ảnh minh họa)

Ủy ban Dân tộc trả lời tại văn bản số 46/UBDT-CSDT ngày 14/1/2019 như sau:

Năm 2018, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các địa phương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, bố trí vốn thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg.

Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1488/QĐ-TTg về bổ sung dự toán năm 2018 cho địa phương, theo đó Đề án 2086 được bố trí 146,819 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương. Hiện nay các địa phương đang xây dựng kế hoạch triển khai sử dụng nguồn vốn được giao theo quy định hiện hành.

Riêng nguồn vốn đầu tư phát triển của Đề án, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt kinh phí từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h