Tin Hoạt động >> Chính trị

Trạm Tấu: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2024

21/06/2019 04:35:36 Xem cỡ chữ Google

21/06/2019 03:59:43Xem cỡ chữGoogle

Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần III nhiệm kỳ 2019 -2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, ủy viên BTV Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh - Tổ trưởng tổ công tác phụ trách huyện Trạm Tấu.

Đồng chí Tạ Văn Long, uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Huyện Trạm Tấu hiện có 10 dân tộc sinh sống trong đó dân tộc Mông chiếm 77%, dân tộc Thái 13,65% còn lại là các dân tộc khác. Trong nhiệm kỳ qua, công tác dân tộc  của huyện Trạm Tấu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt: nhận thức, kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Nhân dân đoàn kết, thống nhất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước. Kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch dần theo hướng hàng hóa. Tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 6.847 ha tăng 458 ha so với năm 2014. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước thực hiện năm 2019: 23.236 tấn tăng 3.318 tấn so với năm 2014. Duy trì và bảo tồn  trên 380 ha chè  cho sản phẩm tổng sản lượng chè búp tươi ước đạt 710 tấn, sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển tích cực năm 2019 ước đạt 290 tỷ đồng tăng 166,9 tỷ  đồng so với năm 2014... Các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc miền núi được triển khai có hiệu quả như; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng, hỗ trợ dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, riêng từ năm 2014 đến nay từ Chương trình 135 huyện Trạm Tấu đã được đầu tư hơn 75 tỷ đồng để xây dựng các công trình đường giao thông, công trình thuỷ lợi, nhà lớp học bán trú. Hỗ trợ hơn 17 tỷ đồng để đầu tư hỗ trợ đồng bào dân tộc mua sắm vật tư như mấy cày, máy bừa, giống cây trồng để phục vụ sản xuất. Hỗ trợ 347 hộ đồng bào dân tộc vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ đạt trên 18 tỷ đồng, các chính sách đối với đồng bào dân tộc khác như hỗ trợ dầu hoả thắp sáng, hỗ trợ mua ấn phẩm báo chí, cấp phát thẻ bảo hiểm được triển khai có hiệu quả.

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đến nay huyện đã thực hiện Đề án rà soát, sắp xếp quy mô, mạng lưới, trường lớp, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trong huyện. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở ngày càng được quan tâm  phục tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 6,5%. Công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm  chú trọng đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số  đến nay toàn huyện đã có 2.098 đảng viên  trong đó đảng viên dân tộc thiểu số là 1.306 đảng viên. Giai đoạn 2019 - 2024, huyện Trạm Tấu tiếp tục quán triệt sâu sắc  về nhiệm vụ chiến lược công tác dân tộc, vấn đề đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các chính sách dân tộc. Đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao những thành tích của đồng bào các dân tộc huyện Trạm Tấu trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi các hủ tục không còn phù hợp, đồng thời mong muốn cấp ủy các nghành các dân tộc tiểu số trên dịa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước và của tỉnh, về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó trên cơ sở bình đẳng đoàn kết,tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, tăng cường vai trò già làng trưởng bản, trưởng dòng họ, những người có uy tín trong cộng đồng, tích cực vận động nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất xóa đói giảm nghèo, khai thác triệt để mọi tiềm năng lợi thế của địa phương  xây dựng huyện vùng cao phát triển toàn diện.

Tại Đại hội Huyện Trạm Tấu đã biểu dương khen thưởng cho 07 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019. Đại hội đã thống nhất bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019 gồm 14 đồng chí./

Đoàn chủ tịch
Đồng chí Trần Ngọc Luận, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc
Đồng chí Trần Ngọc Luận, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

Thu Hằng - Lộc Chầm, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h