Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Yên Bái đặt mục tiêu giảm 4% số hộ nghèo trong năm 2020

16/07/2020 03:21:55 Xem cỡ chữ Google

Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo được tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt với nhiều chính sách, chương trình hành động thiết thực, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo bền vững.

Nông dân Yên Bái vay vốn ưu đãi đầu tư nuôi thỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao

Đặt mục tiêu giảm 4% số hộ nghèo trong năm 2020

Kế thừa những kết quả quan trọng đã đạt được năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 170 ngày 1/2/2020 thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020. Mục tiêu là giảm 8.479 hộ nghèo, tương đương 4% số hộ. Phấn đấu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công (với 634 hộ, phấn đấu hỗ trợ nhà cho 105 hộ).

Theo đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống; trong đó, tập trung đầu tư cải tạo kết cấu hạ tầng thiết yếu như: điện, đường giao thông, trạm y tế, trường học… gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính để người dân thuận lợi hơn khi tham gia và tiếp cận các chính sách giảm nghèo. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường và thông tin nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Căn cứ theo mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để tăng cường hỗ trợ phù hợp, từng bước cải thiện và nâng dần điều kiện sống, mức sống và chất lượng cuộc sống của các hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo và chống tái nghèo.

Điểm nhấn quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh Yên Bái là luôn chú trọng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững tùy theo thực tế của mỗi địa phương, mỗi gia đình gắn với phát huy lợi thế vùng miền nhằm tăng thu nhập bền vững cho hộ nghèo. Do đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giúp đỡ, hướng dẫn các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn, sử dụng nguồn vốn, tổ chức sản xuất và liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho hộ nghèo; hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, bên cạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn, đầu tư kết cấu hạ tầng, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ sinh kế và các nguồn vốn huy động, việc khơi dậy ý chí và khát vọng quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước cũng đang được các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện bằng những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Gần 6 nghìn tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm nghèo năm 2020

Giai đoạn 2016 - 2020, nguồn kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo và lồng ghép từ các dự án, đề án, chương trình để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh là trên 15.630 tỷ đồng chia theo các giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 2016 - 2019 đã thực hiện trên 9.600 tỷ đồng; còn lại gần 6.000 tỷ đồng thực hiện trong năm 2020.

Từ nguồn kinh phí này tỉnh đã thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn…

Qua đó, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn; 70% thôn bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái có đường giao thông được bê tông hóa; 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT,…

Nhằm đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và sự nỗ lực của mỗi người dân trong việc triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình và kế hoạch đã đề ra.

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h