Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Hội nghị tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021 trên địa bàn huyện Lục Yên

07/09/2021 10:48:53 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-BDT ngày 15/5/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái về việc Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021.

Từ ngày 17 đến 22/8/2021 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021 cho 118 đại biểu là Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn, bản, các tổ chức đoàn thể ở các thôn bản thuộc các xã trên địa bàn huyện Lục Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh, sở Tư pháp, lãnh đạo huyện Lục Yên truyền tải các nội dung trọng tâm như: Công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Phổ biến các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và các văn bản pháp luật khác phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương;Tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội giải pháp để cán bộ cơ sở, nhân dân tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; Công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Qua triển khai các hội nghị tuyên truyền đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc tham xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt, có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2030.

 

                                                                     

                                                                Chuyên viên phòng Chính sách Tuyên truyền

                                                                                                Triệu Bảo Lâm

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h