Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Hội nghị tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

07/09/2021 11:05:21 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH- BDT ngày 20/4/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” năm 2021.

Trong tháng 8 năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên triển khai tổ chức 6 Hội nghị cung cấp thông tin và Hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức thay đổi hành vi trong hôn nhân cho 415 đại biểu là cán bộ xã, đội ngũ cán bộ chủ chốt các thôn, bản và người uy tín trong vùng đồng bào DTTS và đại diện một số hộ gia đình tại xã nhân rộng Mô hình trên địa bàn huyện Văn Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Ban Dân tộc, phòng Tư pháp, phòng Dân tộc huyện Văn Yên truyền tải các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền về tác hại, hậu quả, hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Giới thiệu Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; các quy định xử lý hành chính, hình sự trong tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, quy định xử phạt hành chính về bình đẳng giới.

Qua triển khai các hội nghị tuyên truyền trực tiếp đã góp phần nâng cao hiểu biết của các đại biểu và người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong từng gia đình và toàn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số trong thời gian tới./.

Chuyên viên phòng Chính sách, tuyên truyền

Dương Thị Yến

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h