Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền tại xã Khao Mang huyện Mù Cang Chải

09/09/2021 02:30:26 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH- BDT ngày 25/6/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2021;

Những ngày đầu tháng 9 năm 2021 tại xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện triển khai tổ chức tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2021cho các đại biểu là Bí thư Chi bộ thôn bản; Trưởng thôn bản; Trưởng Ban công tác Mặt trận; Chủ tịch hội phụ nữ xã; Bí thư đoàn thanh niên xã; Công an viên; Người có uy tín; Trưởng dòng họ và người dân tại xã.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh truyền tải các nội dung trọng tâm của Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam 2013 về chế độ chính trị; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Bảo vệ tổ quốc...; thông tin tình hình thực tiễn về công tác đấu tranh và bảo về nhân quyền...

Qua triển khai các hội nghị tuyên truyền trực tiếp đã góp phần nâng cao hiểu biết của các đại biểu và người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiểu sâu sắc hơn về quyền và nghĩa vụ của mình từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tạo sự đồng thuận góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước./.

Chuyên viên phòng Chính sách, tuyên truyền

Trần Thị Như Huyền

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h