Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái triển khai các Hội nghị tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2022

25/05/2022 10:51:47 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BDT ngày 28/3/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái, về việc Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2022.

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền về Công tác dân tộc và Chính sách dân tộc (mỗi huyện tổ chức 01 hội nghị) cho 156 đại biểu là Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn, bản, các tổ chức đoàn thể và người dân của huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Dân tộc, Sở Tư pháp tỉnh, lãnh đạo các huyện truyền tải đầy đủ 4 chuyên đề: (1) Các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Giai đoạn I: từ năm 2021-2025; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Ban hành chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. (2) Phổ biến các quy định của Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới. Hỏi đáp chính sách, pháp luật liên quan đến các luật trên gắn với tình hình thực tế ở cơ sở. (3) Tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những vấn đề cần quan tâm tập trung chỉ đạo. Các giải pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. (4) Tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 theo kế hoạch của tỉnh ủy, UBND tỉnh; các giải pháp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tích cực thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn.

Qua triển khai các hội nghị tuyên truyền, các đại biểu nghiêm túc lắng nghe, thảo luận sôi nổi, trao đổi những kinh nghiệm về truyền tải thông tin đến người dân, những cách làm hay, giúp nhau về phát triển kinh tế - xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương. Thông qua các đại biểu là cầu nối để truyền tải, vận động đồng bào nâng cao nhận thức tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương./.

 

Nguyễn Thị Phương Lan - Phòng CSTT , Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h