Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Ủy ban Dân tộc: Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi

03/06/2022 02:09:02 Xem cỡ chữ Google
Ngày 01/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo góp ý Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG DTTS). Các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo các sở, ngành thuộc 52 tỉnh triển khai Chương trình MTQG DTTS.
Các đồng chí Lãnh đạo UBDT đồng chủ trì Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành quyết định về việc phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 3 Chương trình MTQG, trong đó có Chương trình MTQG DTTS. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 Chương trình MTQG. Để triển khai thực hiện Chương trình sát thực tiễn, phát huy hiệu quả, UBDT tổ chức Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn để lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương.

Thông tư với phạm vi bao phủ rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến góp ý về những vấn đề chưa rõ ràng, cụ thể, những nội dung cần bổ sung làm rõ; đồng thời nghiên cứu cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến thẩm quyền  và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương.

 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu tại Hội thả

 

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định phạm vi thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG DTTS tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg, bao gồm: Dự án 1; Dự án 2; Nội dung số 01, Nội dung số 03 thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3; Nội dung số 01 thuộc Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 (trừ nhiệm vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì, thực hiện) của Dự án 4; Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 4 của Dự án 5; Dự án 9; Nội dung số 01 và Nội dung số 02 (trừ nội dung thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS&MN) thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 10; Tiểu dự án 2 của Dự án 10 (trừ nhiệm vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì, thực hiện).

Thông tư áp dụng đối với các xã, thôn vùng đồng bào DTTS&MN; hộ gia đình, cá nhân người DTTS; hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, xã hội hoạt động ở địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện Chương trình.

Nguyên tắc thực hiện Chương trình theo quy định tại Điều 4, Chương I, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức các Chương trình MTQG, đó là: Phù hợp với quy định của pháp luật; đúng trách nhiệm; đẩy mạnh phân cấp, trao quyền; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn...

Đồng thời, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa Chương trình MTQG DTTS với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng NTM và các chương trình, dự án, chính sách khác đang thực hiện trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN. Công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở, đúng đối tượng, đúng định mức, phát huy tinh thần vươn lên của người dân và cộng đồng. Đảm bảo sự tham gia, giám sát của người dân trong quá trình bình xét đối tượng và triển khai các nội dung hỗ trợ của dự án. Ưu tiên các đối tượng khó khăn hơn như: các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; đối tượng là nữ DTTS; đối tượng thuộc nhóm bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ,....Tăng cường sự phối hợp giữa nhà nước, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan. Bố trí nguồn lực thực hiện hỗ trợ đồng bộ để đạt mục tiêu đề ra. Tôn trọng các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống, thiết chế cộng đồng; đảm bảo các yếu tố thị trường, bình đẳng giới, giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tại Hội thảo, các đại biểu bày tỏ quan điểm đồng tình, thống nhất với bố cục, nội dung dự thảo của Thông tư, đồng thời cũng đóng góp ý kiến cho từng nội dung cụ thể của Thông tư, những vấn đề bất cập chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn, những quy định cần chỉnh sửa cho phù hợp, nhằm tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Các vấn đề các đại biểu quan tâm xoay quanh: quy trình bầu chọn đối tượng thụ hưởng; quy trình tổ chức thực hiện; quy trình giải ngân vốn; việc phân cấp, trao quyền; mức hỗ trợ một số công trình có độ mở, phù hợp với thực tiễn; lồng ghép giới trong thực hiện chương trình; cơ chế đặc thù trong triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương và tính chất của từng công trình, dự án…

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu, đồng thời đề nghị các vụ, đơn vị tham mưu xây dựng dự thảo Thông tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, nghiên cứu tiếp tục bổ sung hoàn thiện Thông tư Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG DTTS theo nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định, dễ triển khai, dễ thực hiện, tạo cơ chế thông thoáng, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Theo Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h