Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng

05/08/2022 03:10:54 Xem cỡ chữ Google

 

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 11/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022, theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, huyện Lục Yên tổ chức 05 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho tổng số 258  đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hai huyện.

Đồng chí Phó Trưởng ban Dân tộ tỉnh Yên Bái phát biểu khai mạc Hội nghị tại Huyện Lục Yên

                    

Các Học viên dự hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được các báo cáo viên là lãnh đạo Ban Dân tộc, sở Tư pháp, lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy Văn Yên và huyện ủy Lục Yên truyền đạt các nội dung quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc: Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị;  Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác Dân tộc; Quyết định 12/2018/QĐ-TTg  ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận có người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Các văn bản của tỉnh Yên Bái thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các đề án, chính sách đang thực hiện trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021; Một số kinh nghiệm tuyên truyền vận động của người có uy tín tại thôn bản; Giới thiệu một số nội dung của Luật đất đai năm 2013; Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các Nghị định của Chính phủ; các nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công tác hòa giải ở cơ sở và giải đáp các vấn đề thực tiễn phát sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số liên quan đến các nội dung trên; Tuyên truyền công tác đấu tranh, phản bác quan điểm xuyên tạc, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng; công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” (30/7), trong tâm là Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030,  Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022...; Đặc biệt là thông tin về giải đáp, trao đổi ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc./.

                                                                                                                                                                                           Chuyên viên phòng CSTT Ban Dân tộc 

                                                                                                                                                  Triệu Bảo Lâm

                                                                       

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h