Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-TCT ngày 05/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

06/06/2023 10:40:18 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện tuyên truyền theo Kế hoạch số 117/KH-TCT của UBND tỉnh

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 117/KH-TCT ngày 05/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Đề án dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các lợi ích, các bước đăng ký tài khoản đinh danh điện tử:

Thao tác thực hiện dich vụ công trục tuyến trên cổng dịch vụ công:

Việc triển khai đồng bộ về tuyên truyền đã tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn tỉnh về Đề án 06. Đặc biệt là vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội; giúp người dân có những "công cụ" thật sự thuận tiện và hữu ích trong thực hiện các thủ tục hành chính, từ đó thực hiện các giao dịch hành chính mọi lúc. mọi nơi. Tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, công chức, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. 

Hoàng Anh Dũng - Chuyên viên Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h