Tin Hoạt động >> Chương trình, dự án

HỘI NGHỊ Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Văn Chấn

03/08/2023 04:17:09 Xem cỡ chữ Google
HN tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý tại xã Gia Hội huyện Văn Chấn

Thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự án 9) “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; Dự án 10 “Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Hội nghị tuyên truyền tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện Văn Chấn. Trong tháng 7 năm 2023 phòng Dân tộc đã phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức các Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các xã Nậm Búng, Gia Hội, Nậm Mười, Nghĩa Sơn, Nậm Lành, Sơn Lương, An Lương, Suối Quyền, Suối Giàng, Bình Thuận; đối tượng là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đại diện các hộ gia đình ở thôn, bản, mỗi hội nghị thu hút từ 80 -150 người tham gia.

Hội nghị tuyên truyền tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn

Nội dung tập trung các quy định Luật đất đai, luật hôn nhân gia đình, quy định xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Chính phủ. Từ đó Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời giám sát việc thực hiện các Chương trình, Dự án đang được tổ chức thực hiện tại địa phương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần xoá đói, giảm nghèo, tăng hộ khá, giầu tại địa phương.

Phòng Dân tộc - huyện Văn Chấn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h