Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Giới thiệu về Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về kiến thức chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái năm 2023

14/09/2023 03:27:48 Xem cỡ chữ Google
Triển khai Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về kiến thức chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái năm 2023
Info giới thiệu về Cuộc thi do Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh thiết kế xây dựng

Người dự thi phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi lần thi, mỗi câu hỏi có 04 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. Người dự thi chọn phương án trả lời cho từng câu hỏi tương ứng. Ngoài ra, người dự thi phải đưa ra dự đoán số người tham gia thi trước khi kết thúc lần thi. Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất, có thời gian hoàn thành bài thi nhanh nhất các câu hỏi trong đề thi do Ban tổ chức đưa ra trên phần mềm thi trực tuyến, có kết quả dự đoán đúng hoặc sát nhất số người tham gia dự thi.

Trong trường hợp số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng tất cả các câu hỏi, cùng có thời gian thi bằng nhau, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào kết quả dự đoán số người tham gia dự thi của thí sinh để lựa chọn ra người đạt giải và trao thưởng. Mỗi cá nhân được thi nhiều lần trong cuộc thi, nhưng tối đa không quá 10 lần trong thời gian tổ chức Cuộc thi. Người dự thi chỉ được công nhận 01 kết quả của lần thi có thành tích cao nhất trong số các lần thi (lần trả lời đúng được nhiều câu hỏi nhất, có thời gian nhanh nhất và dự đoán số người tham gia cuộc thi chính xác hoặc sát nhất với số lượng thí sinh tham gia cuộc thi).

Kết quả Cuộc thi sẽ được công bố, cập nhật ngay sau khi có kết quả chấm thi (chậm nhất một ngày sau khi kết thúc Cuộc thi), được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Sau khi có thông báo đạt giải của Ban tổ chức Cuộc thi, người tham gia thi có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân và giấy tờ xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương để Ban tổ chức Cuộc thi hoàn thiện thủ tục, hồ sơ phục vụ hoạt động trao giải thưởng. Trước khi công bố kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành xác minh nhân thân của người dự thi và bảo mật thông tin cá nhân của người dự thi. Trong trường hợp phát hiện người dự thi vi phạm Thể lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức tiến hành hủy kết quả của người dự thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành tổng kết, trao giải Cuộc thi tại Chương trình hưởng ứng các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (dự kiến tổ chức vào sáng ngày 10/10/2023).

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái năm 2023 được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, kiến thức chuyển đổi số; kỹ năng công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang công tác và làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo https://sotttt.yenbai.gov.vn/

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h