Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Yên Bái biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số năm 2023

15/11/2023 04:12:34 Xem cỡ chữ Google
UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái năm 2023.

Sáng 10/11, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái năm 2023.

Dự Hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; 150 đại biểu người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 870 người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái.

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc, đặc biệt đối với vùng đồng bào DTTS và đội ngũ người có uy tín trên địa bàn. Cùng với việc ban hành các Nghị quyết, đề án, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh cũng ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chính sách dân tộc, các chính sách đối với người có uy tín và phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn.

Giai đoạn 2018 - 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã mở 33 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho 2.497 lượt người. Cấp huyện tổ chức 29 hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và kết quả thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa phương cho 2.292 lượt người có uy tín trên địa bàn. Chuyển phát đầy đủ, đúng định kỳ Báo Dân tộc & phát triển, Báo Yên Bái đến 5.517 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán hàng năm cho 4.647 lượt người có uy tín; hàng năm cấp huyện tổ chức gặp mặt tặng quà 01 lần vào dip cuối năm; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất 289 lượt người có uy tín ốm đau phải nằm viện điều trị tại bệnh viện; thăm hỏi 70 lượt hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, dịch bệnh; thăm viếng, động viên khi người uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời. Tổ chức 07 đoàn gồm 277 người có uy tín tiêu biểu đi thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm về tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc tại thủ đô Hà Nội và một số tỉnh Miền Bắc, Miền Trung. Tổ chức đón tiếp, giao lưu, học tập kinh nghiệm với các địa phương khác đến tỉnh Yên Bái, khoảng 30 đoàn, bình quân 45 người/đoàn. Đã cấp 242 chiếc điện thoại thông minh cho người có uy tín phục vụ việc cập nhập kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương để người có uy tín có thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở. Đến nay, có 450 người có uy tín tham gia các nhóm zalo cấp huyện, cấp tỉnh.

Tỉnh đã tặng 44 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, cho 44 lượt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Hội nghị tuyên dương người có uy tín năm 2018 và nhân dịp tổng kết 10 năm (năm 2021) thực hiện chính sách đối với người có uy tín.

Đến nay, UBND tỉnh đã công nhận 870 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thật sự phát huy vai trò và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Đặc biệt, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã cùng với cấp uỷ, chính quyền giải quyết ổn thoả nhiều khiếu kiện, tranh chấp đất đai..., không để các phần tử xấu tuyên truyền kích động gây rối mất trật tự an ninh tại cơ sở, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng những kinh nghiệm của mình, người có uy tín đã tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng thôn, bản noi theo; tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xoá đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới... góp phần xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần ở các thôn, bản ngày càng lành mạnh, tiến bộ.

Những việc làm đó của người có uy tín có giá trị truyền cảm hứng, nhân lên và lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc trong mỗi gia đình, làng bản, thôn xóm, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện người có uy tín đã chia sẻ về vai trò hạt nhân của người có uy tín trong tham gia các hoạt động ở cơ sở; trong phát triển kinh tế hộ gia đình và tham gia cùng thôn, xóm, xã thực hiện phát triển kinh tế, xây dựng tổ tự quản về an ninh trật tự tại địa phương; vận động nhân dân trong xã hiến đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi chung, thực hiện mô hình gia đình toàn mỹ; tuyên truyền vận động quần chúng, đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc trong những năm qua; cũng như đóng góp quan trọng, tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đội ngũ người có uy tín, trong đó có người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Để tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư về mọi mặt để xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho vùng đồng bào DTTS. Triển khai có hiệu quả các chính sách cho người có uy tín; phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các DTTS tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với UBND cùng cấp, các đơn vị liên quan tổ chức các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất để gặp mặt những người có uy tín tiêu biểu; tạo điều kiện cho người có uy tín phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với cung cấp, phổ biến thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và đề nghị đội ngũ người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục... Tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên; nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép; không tin, không theo, không tham gia các tổ chức tự xưng, tà đạo; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; chung sức, đồng lòng xây dựng thôn, bản phát triển, văn minh, hạnh phúc.

Tại Hội nghị, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội, chi nhánh Viettel Yên Bái đã hỗ trợ đăng ký thông tin sim cùng gói cước cho 870 người có uy tín trên địa bàn tỉnh Yên Bái.(ảnh trên)

Ghi nhận những thành tích đóng góp tích cực của người có uy tín trong những năm qua, tại Hội nghị, UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định khen thưởng cho 30 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu.

 

Theo http://www.yenbai.gov.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h