Tin Hoạt động >> Cải cách hành chính

Yên Bái tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS và tăng 4 bậc ở chỉ số PAR INDEX

19/04/2024 09:30:29 Xem cỡ chữ Google

Năm 2023, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS) tỉnh Yên Bái đạt 87,73%, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc so với năm 2022); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) đạt 88,86%, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng (tăng 4 bậc so với năm 2022).

Theo xếp hạng, Yên Bái đứng thứ 9 về chỉ số SIPAS - mức độ hài lòng của người dân đối với
 sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước của các tỉnh, thành năm 2023.

 

Sáng ngày 17/4/2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2023 và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc tham dự Hội nghị.

 

Yên Bái đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số SIPAS, tăng 2 bậc so với năm 2022

Đối với Chỉ số SIPAS, năm 2023 là năm thứ 2 triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở cả nội dung xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách công và cung ứng dịch vụ hành chính công. 9 nhóm chính sách công quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân được lựa chọn để người dân đánh giá, bao gồm: chính sách phát triển kinh tế; chính sách khám, chữa bệnh; chính sách giáo dục phổ thông; chính sách nước sinh hoạt; chính sách điện sinh hoạt; chính sách trật tự, an toàn xã hội; chính sách giao thông đường bộ; chính sách an sinh, xã hội và chính sách CCHC nhà nước.

Theo đánh giá của Cơ quan Thường trực, người dân hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước năm 2023 ở mức 82,66%, tăng trên 2,60 điểm so với năm 2022. Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở 63 tỉnh, thành phố nằm trong khoảng 75,03% - 90,61%. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số SIPAS với kết quả đạt 90,61%; đứng thứ 2 là tỉnh Thái Nguyên, đạt 90,29%; thứ 3 là tỉnh Hải Dương, đạt 90,23%. Tỉnh Yên Bái đạt 87,73%, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2022 (tăng 3,86%).

Tỉnh Yên Bái xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng Chỉ số PAR INDEX

Đối với Chỉ số PAR INDEX, kết quả đạt được của các bộ, ngành và UBND các địa phương khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Chỉ số PAR INDEX năm 2023 của các tỉnh, thành phố đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng tích cực, giá trị trung bình năm 2023 đạt 86,98%, cao hơn 2,19% so với năm 2022. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Chỉ số CCHC của các địa phương đạt giá trị trung bình trên 80%. Nhiều thể chế, chính sách cải cách quan trọng đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công được triển khai mạnh mẽ, mang lại nhiều hiệu quả mới, giá trị mới và lợi ích mới cho người dân, doanh nghiệp; nhiều mô hình cải cách mới được thí điểm, áp dụng ở nhiều nơi.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
năm 2023, Yên Bái đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng 

Theo đánh giá, nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2023 của các tỉnh, thành phố duy trì sự ổn định. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC với kết quả đạt 92,18%; xếp vị trí thứ 2 là thành phố Hải Phòng, đạt 91.87%; thứ 3 là Hà Nội, đạt 91,43%.

Tỉnh Yên Bái đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng với tổng điểm 88,86%, tăng 4 bậc so với năm 2022. Trong đó, chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo điều hành CCHC, Yên Bái đạt 94,63%; Chỉ số cải cách thành phần thể chế đạt 88,81%; Chỉ số cải cách thành phần thủ tục hành chính đạt 95,76%; Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy 93,03%; Chỉ số thành phần cải cách chế độ công vụ đạt 84,05%... 

Về xếp hạng tiêu chí đánh giá tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công, tỉnh Yên Bái đạt 87,96%, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Theo http://baoyenbai.com.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h