Tin Hoạt động >> Cải cách hành chính

Yên Bái cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID từ ngày 1/7

26/06/2024 09:58:24 Xem cỡ chữ Google
Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân, từ ngày 1/7, tỉnh Yên Bái bắt đầu triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) cho công dân.

 

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng, kết nối, nhân lực nhằm tổ chức triển khai việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VnelD trên địa bàn tỉnh Yên Bái kể từ ngày 01/7/2024, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng tiếp tục  cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân; bố trí nhân lực để hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNelD, cài đặt ứng dụng VNelD cho người dân khi thực hiện giao dịch cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/9/2024. Thời gian tiếp theo thực hiện hỗ trợ khi có yêu cầu.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNelD trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp bảo đảm theo quy định.

Sở Tư pháp chủ động và tiếp tục thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu đẩy mạnh thực hiện việc số hóa, làm sạch dữ liệu thông tin trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, bảo đảm các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống để đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh, cấp Phiếu lý lịch tư pháp, phục vụ việc cấp phiếu trên ứng dụng VnelD.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNelD tại tỉnh Yên Bái đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng đến nhóm đối tượng là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiếu số nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin, từ đó giảm thiếu chi phí giải quyết TTHC cho người dân, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả việc triến khai nhiệm vụ này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNelD tại tỉnh Yên Bái để cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn biết và thực hiện.

Theo http://www.yenbai.gov.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h