Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Tích cực hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 11/7/2017

04/07/2017 03:44:31 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h