Tin trong ngành >> Chính sách dân tộc

Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

02/10/2022 09:18:56 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 22/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, nhằm thống nhất một số nội dung liên quan đến Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 và kế hoạch triển khai năm 2022.

Chiều ngày 22/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, nhằm thống nhất một số nội dung liên quan đến Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 và kế hoạch triển khai năm 2022.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Ủy ban Dân tộc chủ trì phiên họp

 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr; các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số UBDT; đại điện Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự thảo Đề án chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG bao gồm các nội dung chính như: Phạm vi và đối tượng; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; lộ trình triển khai; nguồn vốn và tổ chức thực hiện…

Theo đó, mục tiêu của Đề án sẽ triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nâng cao năng lực và truyền thông Chương trình.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp Trung ương đến cấp xã được triển khai hệ thống chuyển đổi số phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo, đánh giá từ Trung ương đến cấp xã đều thực hiện trên môi trường số; 100% cán bộ quản lý, theo dõi Chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, chia sẻ thông tin thường xuyên về kỹ năng số, và ứng dụng CNTT trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số.

Thiết lập và công bố các bộ dữ liệu mở về kết quả triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình để công khai cho các tổ chức, người dân; 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, thiết bị di động thông minh...); 11 - 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn được triển khai trên môi trường số; 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp Trung ương đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai.

Phấn đấu 100% Người có uy tín, đồng bào DTTS nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; phấn đấu 90% các lễ hội, phong tục tập quán của các DTTS được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện và được phổ biến, giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài nước…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý vào những nội dung cụ thể của Đề án, từ căn cứ, quy trình, nội dung đến phương thức thực hiện… Đặc biệt, thống nhất nội dung của Đề án phải phù hợp với chiến lược chuyển đổi số quốc gia; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý chương trình và mục tiêu đặt ra; bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với thực tiễn.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ nội dung Đề án, đánh giá cụ thể nhiệm vụ chuyển đổi số. Bảo đảm căn cứ pháp lý đầy đủ; xác định nhiệm vụ khung; mục tiêu đặt ra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng lưu ý, cần xây dựng chỉ tiêu, phần mềm giám sát, đánh giá Chương trình một cách chuẩn hóa; đánh giá kỹ lưỡng về hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị coi trọng việc khảo sát đánh giá đối với các địa phương một cách kỹ lưỡng, bảo đảm thông tin nhanh nhất, kịp thời nhất. Có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, bảo đảm tính khả thi, bền vững, lâu dài.

Mục tiêu cuối cùng của Chuyển đổi số trong quản lý, thực hiện Chương trình MTQG là đến đúng đối tượng, kịp thời, nhanh chóng, chính xác, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình, vì lợi ích của đồng bào DTTS”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h