Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Cấp phát tiền hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Văn Chấn

12/03/2018 09:12:22 Xem cỡ chữ Google

Năm 2017, Phòng Dân tộc huyện Văn Chấn đã tiến hành rà soát, thẩm định tổng hợp nhu cầu hỗ trợ và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định phê duyệt cho 10.307 hộ, 44.076 khẩu ở 16 xã thuộc vùng III và 11 xã thuộc vùng II được thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn với tổng kinh phí 4.106.920.000 đồng. Phòng Dân tộc huyện Văn Chấn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã cấp phát kinh phí hỗ trợ trực tiếp đến với người dân đảm bảo chính xác, đúng, đủ đối tượng thụ hưởng chính sách.

Người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn xã Gia Hội, huyện Văn Chấn ký nhận tiền hỗ trợ

Kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 102 lồng ghép với thực hiện các chính sách, dự án khác trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hộ nghèo ở vùng khó khăn ổn định sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, người dân đã biết áp dụng kỹ thuật trong sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới ở địa phương./.

                                                                                Lèo Văn Dương – Cán bộ phòng Dân tộc huyện Văn Chấn

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h