Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Trị

22/06/2018 02:17:16 Xem cỡ chữ Google

Sáng 21/6/2018, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Trị đến thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh. Đồng chí Giàng A Câu - Trưởng Ban Dân tộc chủ trì buổi làm việc, cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Ban cùng 26 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Trị do đồng chí Lê Văn Quyền - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn.

Đồng chí Giàng A Câu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái; cơ cấu, tổ chức, bộ máy của Ban Dân tộc. Yên Bái có trên 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 54% dân số toàn tỉnh, hàng năm các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm 4 - 5%/năm; các chính sách của Trung ương, của tỉnh quan tâm đầu tư, hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều đạt kết quả...Tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh vẫn còn cao... Năm 2018 tỉnh Yên Bái có 1.173 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hiện nay Ban Dân tộc đã và đang từng bước triển khai chính sách đến với Người có uy tín theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt. Trong những năm qua Người có uy tín của tỉnh Yên Bái đã tích cực truyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong quần chúng nhân dân, tích cực tuyên truyền nhân dân gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc, loại bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu ra khỏi đời sống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, thực hiện quy ước, hương ước, xây dựng nông thôn mới... góp phần tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng.

Thay mặt Đoàn đại biểu đồng chí Lê Văn Quyền cho biết: Tỉnh Quảng Trị có tỷ lệ người DTTS chiếm 13% dân số trên địa bàn toàn tỉnh. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, vùng đồng bào DTTS của tỉnh đã được đầu tư về hạ tầng giao thông liên xã, y tế đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, trường học được đầu tư trang thiết bị thiết yếu, bà con được hỗ trợ cây giống, vật nuôi để phát triển sản xuất. Đội ngũ người có uy tín luôn tích cực trong các hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối giữa đồng bào với chính quyền địa phương, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng, giúp giải quyết, tháo gỡ các vấn đề bức xúc của bà con.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì đời sống bà con các dân tộc vẫn còn gặp không ít khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chênh lệch khoảng cách giàu nghèo giữa vùng DTTS với vùng đô thị còn lớn...

Kết thúc buổi làm việc, 2 bên cơ quan Ban Dân tộc cũng mong muốn tiếp tục được tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng mong đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò của mình để cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh hơn, hiệu quả hơn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./. 

Phương Lan

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h