Văn bản điều hành

Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ
Số ký hiệu 58/NQ-HĐND
Nội dung

/PublishingImages/53nq-hdnd_bdt295_840.pdf

Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 10/11/2020
Tệp đính kèm

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h