Văn bản điều hành

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 18/BC-BDT
Nội dung

/PublishingImages/bc 18 bc bdt.pdf

Loại văn bản Báo cáo
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 08/02/2022
Tệp đính kèm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h