CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước của...

2  

3  

 4  

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h