Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Trần Xuân Thuỷ

 Trưởng Ban

02163 852766

2

Bà Nông Thị Kim Cúc

 Phó trưởng Ban

02163 861789

3

Ông Đỗ Quang Vịnh

Phó trưởng Ban

02163 864545


II – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng Ban

02163.859.383

02163.863.527

2

Phòng Nghiệp vụ

0216.3861976

02163 852629

3

Phòng Chính sách, Tuyên truyền

02163 852121

02163.856.599

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h