PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Bộ luật Lao động

2 Luật Lực lượng dự bị động viên

3 Luật Thư viện

4 Luật Dân quân tự vệ

5 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

6 Luật Chứng khoán

7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

9 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

11

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước

12 Nghị quyết số: 101/2019/QH14

13 Nghị định số: 19/2020/NĐ-CP

  Nghị định số 24/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của bia, rượu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h