Một số từ viết tắt trên Website

Từ được viết tắt Từ viết tắt
Bộ Chính trị BCT
Cổng thông tin điện tử tỉnh CTTĐT
Ủy viên Bộ Chính trị UVBCT
Ủy viên Trung ương Đảng UVTW

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h