Thông báo
Quy chế tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh
Tệp đính kèm

QĐ ban hanh Quy che tiep cong dan so 568 ngay 19.8.2019.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h