Lịch tiếp công dân

Quy chế tiếp công dân

(14/06/2016)

QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h