Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

HỘI NGHỊ Tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Công dân số YenBai-S cho cán bộ, công chức của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái

22/03/2023 10:14:41 Xem cỡ chữ Google
Tập huấn sử dụng ứng dụng YenBai-S

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S); Công văn số 391/BCĐ-TGV ngày 16/02/2023 của Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng YenBai-S về việc triển khai các lớp tập huấn cài đặt, ứng dụng công dân số YenBai-S. Ngày 20/02/2023 Tổ triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn cho CLB Chuyển đổi số và cán bộ, công chức của Ban Dân tộc tỉnh.

YenBai-S là ứng dụng trên thiết bị thông minh để người dân tương tác trực tiếp với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua kênh phản ánh góp ý, tiếp nhận thông tin. Đồng thời YenBai-S cung cấp các thông tin từ Chính quyền và các cơ quan, đơn vị cung cấp ứng dụng, dịch vụ đến người dân như: Thông báo từ chính quyền; thông tin về xử lý vi phạm an toàn giao thông; thông tin các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch; thông tin về dịch vụ điện, nước…

Tại buổi tập huấn, Tổ triển khai đã giới thiệu về ứng dụng và hướng dẫn cài đặt, cách sử dụng, đăng kí tài khoản cá nhân trên YenBai-S.

Tổ triển khai hướng dẫn cài đặt và sử dụng YenBai-S

Tiếp thu ý kiến và yêu cầu của Tổ triển khai, CLB Chuyển đổi số của Ban Dân tộc tiếp tục triển khai, thực hiện cài đặt ứng dụng YenBai-S cho 100% cán bộ, công chức của cơ quan và sử dụng các chức năng trên ứng dụng, góp phần hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái./.

Hoàng Anh Dũng - Chuyên viên Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h