70 năm công tác dân tộc >> Chính trị

Yên Bái kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc

03/03/2017 03:49:26 Xem cỡ chữ Google
Sáng 28/4, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2016).

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua về công tác dân tộc.

Là tỉnh miền núi, Yên Bái có nhiều đồng bào dân tộc cùng chung sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54% dân số toàn tỉnh. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, trong từng giai đoạn lịch sử, vượt lên những khó khăn, thách thức, các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc tỉnh Yên Bái luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Từ tháng 3/2005 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh được kiện toàn trên cơ sở đổi tên từ Ban Dân tộc - Miền núi thành Ban Dân tộc ở cấp tỉnh và các phòng dân tộc ở các huyện, thị trên địa bàn.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu xây dựng, ban hành nhiều đề án, chính sách, giúp tỉnh bố trí ngân sách địa phương trung bình hàng năm trên 180 tỷ đồng hỗ trợ thúc đẩy, khuyến khích phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng vượt bậc và những thành tích xuất sắc của cơ quan công tác dân tộc các cấp tỉnh Yên Bái đã đạt được trong những năm qua, đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Do vậy, quản lý nhà nước về công tác dân tộc cần bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, về chiến lược và các chính sách dân tộc.

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quản lý về công tác dân tộc cần tập trung quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc.

Tham mưu về công tác dân tộc cần tập trung các giải pháp cho phát triển kinh tế vùng cao, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý điều hành các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, trong đó cần đảm bảo cơ cấu hợp lý cán bộ là người dân tộc thiểu số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua về công tác dân tộc, đã được tặng bằng khen của Ủy Ban Dân tộc, bằng khen của UBND tỉnh và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h