Tin Hoạt động >> Chính trị

LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH Làm việc với Đảng ủy xã Lao Chải và dự sinh hoạt chi bộ bản Hồ Nhì Pá Xã Lao Chải tháng 2 năm 2023

13/03/2023 10:37:02 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh. Chiều ngày 23/02/2023, đồng chí Vàng A Rùa - Phó Trưởng Ban Dân tộc thay mặt lãnh đạo Ban đã làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Lao Chải để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán và triển khai nhiệm vụ của Đảng ủy xã trong tháng 3 năm 2023.

 

 

Đồng chí đã trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ Hồ Nhì Pá - xã Lao Chải tháng 02 năm 2023 (có 10/10 đảng viên dự sinh hoạt). Qua nghe báo cáo kết quả hoạt động của chi bộ và định hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023 và chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác chính trị, tư tưởng: Quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của cấp trên. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG phát triển bền vững; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chính sách của tỉnh hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Chuẩn bị đăng ký danh mục đầu tư, hỗ trợ thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, bố trí quỹ đất để xây dựng sân chơi cho học sinh, phụ vụ các lẽ hội, thể thao của bản.

Về phát triển kinh tế: Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt 30ha lúa vụ xuân; thực hiện nghiêm túc công tác trực cháy rừng 24/24 giờ vì đây là tháng cao điểm mùa khô của huyện, nguy cơ cháy rừng rất cao, không để xẩy ra cháy rừng; phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm; chuẩn bị giống, vật tư cho sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng thời vụ, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp được xã giao năm 2023.

Về văn hóa, xã hội; an ninh trật tự: Vận động 100% học sinh ra lớp, duy trì tốt lớp học xóa mù chữ; công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho Nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; không xuất cảnh trái phép; không tái trồng cây có chứa chất ma túy, không sử dụng, không buôn bán, không vận chuyến các chất ma túy; không truyền đạo trái phép vào địa bàn; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu... Nắm chắt tình hình an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh không để xẩy ra điểm nóng trên địa bàn của bản.

Chi bộ tiếp thu, đưa ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh vào Nghị quyết sinh hoạt chi bộ tháng 2 để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện trong tháng 3  và năm 2023, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Vàng A Rùa - Phó Trưởng Ban Dân tộc

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h