Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Yên Bái công bố đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh (Đề án 06)

12/04/2023 08:39:50 Xem cỡ chữ Google
Yên Bái công bố đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06

Để kịp thời tiếp nhận ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị về các thông tin, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tổ chức thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái (Đề án 06), Ngày 28/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 851/UBND-NC về việc công bố đường dây nóng của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái như sau: Số điện thoại đường dây nóng: 0966.89.06.06.
 

Đề án 06 triển khai hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân

Nội dung: Tiếp nhận, xử lý các thông tin, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp, tổ chức biết và thực hiện việc thông tin, kiến nghị, phản ánh khi cần thiết.

 

Hoàng Anh Dũng - Chuyên viên Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h