Tin Hoạt động >> Cải cách hành chính

Kết quả rà soát xử lý kiến nghị các vướng mắc bất cập về thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Ban Dân tộc

03/04/2024 03:57:37 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Văn bản số 812/UBND-NC ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh Yên Bái

Ban Dân tộc báo cáo Kết quả rà soát xử lý kiến nghị các vướng mắc bất cập về thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Ban Dân tộc từ năm 2021 đến 15/3/2024

Phạm Thị Diệu Huyền - Chuyên viên Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h