Văn bản điều hành

Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số ký hiệu 288/KH-UBND
Nội dung

Kế hoạch giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Dự án 9 - Tiểu dự án 2) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực Chương trình MTQG 1719
Người ký Nguyễn Thế Phước
Ngày ban hành 30/12/2022
Tệp đính kèm

KH 288 UBND KH giảm thiểu tảo hôn HNCHT năm 2023.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h