Văn bản điều hành

Kế hoạch số 40/KH-BDT ngày 06/3/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái
Số ký hiệu 40/KH-BDT
Nội dung

Kế hoạch kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG  phát triển KT-XK vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực Chương trình MTQG 1719
Người ký Trần Xuân Thuỷ
Ngày ban hành 06/03/2023
Tệp đính kèm

KH 40.BTD. kiem tra, giam sat, danh gia chuong trinh 1719.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h