Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Yên Bái sử dụng đồng bộ tài khoản sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung

30/08/2023 03:15:07 Xem cỡ chữ Google
Từ 20h00 ngày 21/8/2023 (thứ Hai) sẽ đồng bộ tài khoản đăng nhập của các hệ thống gồm: Hệ thống Phần mềm quản ỉý văn bản và điều hành (Voffice), phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, phần mềm thư điện tử công vụ và một số phần mềm dùng chung của tỉnh.

Để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho người dùng và hệ thống các phần mềm dùng chung của tỉnh Yên Bái. Đồng thời giúp cán bộ, công chức, viên chức sử dụng đăng nhập tài khoản là số điện thoại hoặc số thẻ căn cước công dân hoặc tài khoản email công vụ để sử dụng với các phần mềm, ứng dụng dùng chung của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo:

Ngày 21/8, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Thông báo số 772/TB-VP gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Yên Bái, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh về việc đồng bộ tài khoản sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung tỉnh Yên Bái.

1. Từ 20h00 ngày 21/8/2023 (thứ Hai) sê đồng bộ tài khoản đăng nhập của các hệ thống gồm: Hệ thống Phần mềm quản ỉý văn bản và điều hành (Voffice), phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, phần mềm thư điện tử công vụ và một số phần mềm dùng chung của tỉnh.

2. Đề nghị các cơ quan, dơn vị thông báo, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức đăng nhập sử dụng phần mềm.

Trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ với các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh gồm: Nguyễn Thành Chung, số điện thoại 096.696.4444; Nguyễn Văn Quang, số điện thoại 0975.992.808; Nguyễn Minh Hiếu, số điện thoại 0348.106.807; Lưu Văn Thanh, số điện thoại 0968.464.382.

Hoàng Anh Dũng - Chuyên viên Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h