Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái sẽ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số trong tháng 10

15/09/2023 09:09:38 Xem cỡ chữ Google
Dự kiến từ 15 - 20/10/2023, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái sẽ đối thoại với thanh niên với chủ đề “Thanh niên tỉnh Yên Bái với công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tham gia phát triển kinh tế - xã hội”

Nội dung đối thoại sẽ thông tin khái quát kết quả chỉ đạo, điều hành tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023, gắn với kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030; thông tin một số kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên của tỉnh 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý 4/2023.

Thông tin tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, định hướng cho thanh niên về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, với 03 nội dung chính: chính quyền số, xã hội số, kinh tế số; những thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo, hỗ trợ, giải quyết việc làm cho thanh niên; thực hiện chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thanh niên về chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số, Yên Bái-S; cải thiện mối liên kết giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Thanh niên sẽ đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp để thực hiện thành công Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, gắn với Đề án thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội; triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ, phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã chủ trì Hội nghị đối thoại trực tuyến với thanh niên với chủ đề "Thanh niên Yên Bái với phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp”. Đây là năm đầu tiên UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại này theo Nghị định số 13 ngày 01/3/2021 của Chính phủ.

Theo http://baoyenbai.com.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h