Tin Hoạt động >> Chương trình, dự án

Kết quả Thực hiện Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 677/QĐ-UBDT ngày 5/10/2021 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

05/05/2023 02:41:00 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ Tướng Chính phủ; Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 5/10/2021 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc thực hiện Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 
Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện đạt kết quả như sau:  
Tổ chức Lễ ra mắt Mô hình tuyên truyền điểm về phòng, chống ma túy tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. Dự và chỉ có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; UBND huyện Mù Cang Chải; phòng Dân tộc huyện; Công an huyện và lãnh đạo UBND xã Lao Chải cùng toàn thể các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo mô hình, đại diện các tổ chức, đoàn thể của xã và Bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín của 14 bản thuộc xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. 

Hộ gia đình đại diện cho đoàn thanh niên ký cam kết với Ban chỉ đạo
Mô hình điểm “Phòng, chống ma túy”của xã Lao Chải

Tại buổi ra mắt, hội nghị được nghe báo cáo viên Ban Dân tộc tỉnh và Công an huyện Mù Cang Chải tập huấn Chuyên đề: Giới thiệu Luật Phòng chống ma túy năm 2021, Luật hình sự liên quan đến ma túy, các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma túy của Trung ương, tỉnh và huyện; Hệ lụy từ nghiện ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, tái trồng cây có chứa chất ma túy, phương hướng, giải pháp thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn xã và huyện Mù Cang Chải trong giai đoạn tới.
Cấp phát 1.720 tờ cam kết cho các hộ gia đình và các hộ gia đình ký cam kết phòng, chống tội phạm ma túy với Ban chỉ đạo Mô hình điểm xã Lao Chải. 
Tổ chức ra mắt 02 Câu lạc bộ “Phòng, chống ma túy” tại  2 bản Dào Xa và bản Lao Chải, xã Lao Chải. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về ma túy cho 120 người dân về cách nhận biết, phân biệt và tác hại của các loại ma túy; biểu hiện thường gặp của người nghiện ma túy; các thủ đoạn của tội phạm ma túy dụ dỗ, lôi kéo người dân sử dụng và buôn bán các loại ma túy; Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và một số khung hình phạt quy định trong Bộ luật hình Hình sự về tội tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; trồng cây có chứa chất ma túy. 

Hình ảnh học viên tham gia Hội nghị tập huấn phòng, chống ma túy
 tại bản Giào Xa, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống ma túy tại các huyện  Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải cho 250 đối tượng là cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã, cán bộ xã, thôn, bản và người dân với các nội dung: Các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma túy của Trung ương, tỉnh, huyện; Phổ biến một số điều về Luật Phòng chống ma túy năm 2021, luật dân sự năm 2015, Luật hình sự liên quan đến ma túy; nhận thức chung về ma túy, nhận biết nghiện ma túy và tác hại, hệ lụy từ nghiện ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội;  tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, tái trồng cây có chứa chất ma túy. Phương hướng, giải pháp thực hiện công tác phòng, chống ma túy, tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn trong giai đoạn tới do báo cáo viên sở Tư pháp, Công an tỉnh, Ban Dân tộc và huyện truyền đạt.

Lớp tập huấn kiến thức phòng, chống ma túy
tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Xây dựng và phát hành 650 cuốn tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy phát cho UBND các xã, cán bộ xã; Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận, trưởng, phó các đoàn thể ở thôn, bản để tuyên truyền cho nhân dân về phòng, chống ma túy. 
Qua kết quả công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy đã từng bước được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ
sở./.   
 

 

Trần Thị Như Huyền - Chuyên viên phòng Chính sách tuyên truyền

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h