Tin Hoạt động >> Chương trình, dự án

Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn

18/05/2023 08:47:00 Xem cỡ chữ Google
Hội nghị tại xã Sùng Đô huyện Văn Chấn

Ngày 15 tháng 5 năm 2023 phòng Dân tộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng
các tổ chức đoàn thể, người uy tín của xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn

Hội nghị đã triển khai các nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, công tác dân tộc, tôn giáo. Thông qua hội nghị các đại biểu đã nắm được các nội dung cơ bản 2 chương trình mục tiêu quốc gia của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình thực tế, hậu quả, nguyên nhân, giải pháp để giải quyết tình trạng  tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã. Cảnh giác trước các âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc giữa đồng bào dân tộc thiểu số, giữa đồng bào có đạo với đồng bào không có đạo. Tuyên truyền, vận động nhân dân không theo các đạo lạ, truyền đạo trái phép, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tập trung lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về an ninh, chính trị tại cơ sở.

Phòng Dân tộc - huyện Văn Chấn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h