Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID

20/03/2024 03:11:57 Xem cỡ chữ Google
Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID theo chỉ đạo của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái

Thực hiện Công văn số 412/TCTDA 06 ngày 23/02/2024 của Tổ công tác ĐA 06 tỉnh Yên Bái. Nhằm nâng cao khả năng sử dụng thành thạo, hiệu quả các tiện ích của ứng dụng VNeID cho cán bô, công chức và người dân; Ban Dân tộc đăng tải hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID theo chỉ đạo của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái.

Hoàng Anh Dũng - Chuyên viên Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h