Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Yên Bái: Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

20/12/2023 02:47:14 Xem cỡ chữ Google
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành; các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh trên các lĩnh vực khác phục vụ người dân (như: Thu phí vệ sinh môi trường; thu các khoản phí, khoản đóng góp tại thôn/bản/tổ dân phố; thanh toán tại các hộ kinh doanh...).

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông rà soát, đầu tư phát triển hạ tầng, mạng lưới viễn thông, internet băng rộng cố định, băng rộng di động đến thôn, bản trên địa bàn tỉnh; triển khai phát triển dịch vụ Mobile Money đến người dân. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức giúp người dân hiểu và tham gia sử dụng các dịch vụ, đa dạng hoá các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan vận động, khuyến khích các chi nhánh ngân hàng liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán trên địa bàn tỉnh cùng phối hợp triển khai đa dạng hoá hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn; khuyến khích các chi nhánh ngân hàng cung cấp dịch vụ có các hình thức khuyến mại, miễn, giảm phí cho khách hàng khi sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hình thức thanh toán không dùng mặt tại các chợ trên địa bàn; triển khai mô hình chợ 4.0.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu phí, khoản đóng góp tại thôn/bản/tổ dân phố; thanh toán không dùng tiền mặt tại các hộ kinh doanh cá thể; phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom rác thải triển khai thu phí đến các hộ dân (đối với thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ). Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn. Chỉ đạo các Tổ chuyển đổi số cộng đồng triển khai tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Hằng quý, trước ngày 20 tháng cuối quý, báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Sở Thông tin và truyền thông để tổng hợp theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị các Chi nhánh Ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp viễn thông chủ động phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp liên quan thống nhất các nội dung thỏa thuận hợp tác triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã/phường/thị trấn tư vấn, hướng dẫn, tập huấn sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân.

Theo http://www.yenbai.gov.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h